Hondenschool Balans

Voor een goede balans tussen hond en baasje

Prijzen cursus.

-Puppycursus 12 lessen van 30 minuten €89,-

-Pubercursus 12 lessen van 30 minuten €89,-

-Basis Appel en spel 12 lessen van 30 minuten €89,-

-Appel en spel 12 lessen van 60 minuten €100,- (bij minder lessen aangepaste prijs).


Jaarabonnement. (Optioneel)
Cursisten kunnen een jaarabonnement afsluiten. Het is bindend om gedurende 1 jaar elke 1e van de maand €25,- over te maken. Cursist dient zorg te dragen dat de contributie elke maand netjes betaald wordt.
Ontbinding van het abonnement is alleen in onderling overleg. Reden voor beëindiging is bijvoorbeeld ziekte van de cursist of hond, waardoor er niet meer aan de cursus deelgenomen kan worden. Bij langdurige ziekte, maar met vooruitzicht op terugkeer kan het abonnement gepauzeerd worden. Het pauzeren geldt niet voor vakanties.
Het abonnement geeft recht om elke week aan 1 cursus deel te nemen met 1 hond. Hondenschool Balans zal er zorg voor dragen dat er ten alle tijden aan een geschikte cursus deel genomen kan worden op donderdagavond tussen 18.30 uur en 21.30 uur. Uitgezonderd zijn feestdagen, tussen kerst en oudejaarsdag en extreem slechte weersomstandigheden.
Het abonnement wordt niet automatisch verlengd en na een jaar dient cursist, indien gewenst, een nieuw abonnement af te sluiten.


Map
Info